คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้กำหนดการ ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๑-๖
ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ หรือสามารถมายื่นแบบและชำระภาษีได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภายในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 15.10 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
   
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร : 035-769-307
จำนวนผู้เข้าชม 802 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com